Mutiara Hikmah Islam

 


Judul : Mutiara Hikmah Islam
Penulis : Riska, Andriyani Syamsyiadriani, Dien Aqlisabarni, dkk.
Desain Sampul & Tata Letak  : Damar I Manakku
Tebal halaman: 218  halaman
Ukuran buku : 15,5 x 23  cm
ISBN ; ( Masih dalam proses)
Genre : Pendidikan
Penerbit: Pakalawaki Penerbitan dan Percetakan
Harga  : -
Website: www.penerbitpakalawaki.com

====================== =======

Glow Up In Heart and On Heart Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanalloh’. Asyhadu alla ila ha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rasuluh alladzi la na biya ba’da. Yang pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah swt. Alhamdulillahi robbil ‘alamin, berkat rahmat dan hidayahNya lah kita semua dapat hadir dan berkumpul di tempat yang in syaa Allah penuh berkah ini. kedua kalinya Shalawat teriring salam semoga senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin ummat, king of the king, king of the world yang telah membentangkan tikar kebaikan dan menggulung tikar kebatilan di atas naungan panji kalimat tauhid Laa ilaaha illallah beliau adalah nabiyullah Muhammad saw., allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa ‘ala ali sayyidina Muhammad. illallah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan ceramah dengan judul Glow Up In Heart and On Heart. 

Komentar